Compliancy

alt text image

Wij stellen de beveiliging van vitale informatie en de kwaliteit van onze dienstverlening altijd voorop. Dit komt onder meer tot uiting in het feit dat onze organisatie en datacenters ISO gecertificeerd zijn.

ISO 27001 

Deze certificering benadrukt dat wij veel waarde hechten aan de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van uw systemen. Met de internationale standaard voor informatiebeveiliging ISO 27001 garanderen wij dat alle bedrijfsprocessen, systemen en diensten voldoen aan deze veelomvattende norm voor informatiebeveiliging. Sentia ontving deze certificering in 2012.

ISAE 3402 type II

Internationaal is ISAE3402 de standaard voor SOC-rapporten. De financiële instelling toont door middel van zo’n ISAE3402 rapport aan dat alle uitbestede processen beheerst zijn. Sentia kan, waar van belang, haar ISAE3402 type II verklaring overleggen die jaarlijks door een daartoe geaccrediteerde instantie wordt getoetst.

ISO 14001

Deze internationale norm voor milieu management garandeert dat Sentia strikte regels heeft ingesteld en nastreeft om de impact op het milieu te minimaliseren.

ISO 9001

Met ISO 9001 borgen wij de kwaliteit van onze service en klanttevredenheid. Regelmatig zorgen wij voor klanttevredenheidonderzoeken waarmee wij onze processen evalueren, waar nodig maken wij aanpassingen om beter met u te kunnen samenwerken.

NEN 7510

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. ​De norm is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging.

Vragen?

Wij helpen u graag

Bij Sentia hebben wij een toegewijd team dat altijd bereid is uw vragen te beantwoorden!

Contact